Nuorisoasiainkeskus palkitsi Jakomäen nuorisotalon vuoden 2012 helsinkiläisenä nuorisotyötekona

Jakomäen nuorisotalon tiimi onnistui lisäämään nuorten uskoa kaupungin rakentamiseen sekä kasvattamaan yksilöllisesti tavoitettujen nuorten määrää, vaikka talo oli käyttökiellossa.

Lauantaina 24. marraskuuta 2012 Helsingin nuorisoasiainkeskus vietti pikkujoulujaan kulttuuriareena Gloriassa. Illan aikana nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio luovutti Vuoden nuorisotyöteko -palkinnon. Helsingin kaupungin kertapalkkio-ohjeiden mukaan palkkio myönnetään henkilölle tai tiimille, jonka ”työsuorituksella on merkittävä vaikuttavuus, esimerkiksi yli hallintokuntarajojen, koko kaupungin tasolla tai sidosryhmätyöskentelyyn. Toiminnalla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja toiminta on ollut erityisen vaikuttavaa.”

Nuorisoasiainkeskuksen henkilökunta ehdotti kymmentä eri ihmistä tai tiimiä palkinnon saajaksi. Nuorisoasiainkeskus päätti palkita näistä Jakomäen nuorisotalon tiimin eli Kirsti Kallansalon, Heidi Santamäen, Miikka Niemelän, Sirpa Savorannan ja Terttu Flodin.

Palkitsemisen perustelut:

Ohjaajien tarjoama tuki ja tinkimätön sinnikkyys on toiminut hienona esimerkkinä niin nuorille kuin kollegoillekin. Tiimi on pystynyt luomaan omalla alueellansa uskomattoman verkoston, jossa alueen nuorilla on vahva asema. Tämän vuoden saavutukset perustuvat pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen alueelliseen nuorisotalotyöhön. Tiimin työ osoittaa, kuinka nuorisotyön merkitys ei ole survottavissa neljännesvuosikatsauksiin.

Vuosi 2012 on tiimin toiminnassa erityinen. Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettujen nuorten määrä on alueella kasvanut. Saavutus on äärimmäisen hieno siksi, että tiimi on joutunut hakemaan uusia ratkaisuja nuorten tavoittamiseen, koska nuorisotila jouduttiin  laittamaan käyttökieltoon.  Tiimi ei lamaantunut, vaan muutti konttiin, pienperheyhdistyksen tilaan, perusti nuorten kanssa kesäkahvilan ja aloitti tiiviin yhteistyön kirjaston kanssa. Näillä näkymin remontoitu tila päästään avaamaan vuodenvaihteessa.

Erityisenä ansiona voidaan nostaa esille myös tiimin tekemä Ruuti-työ. Vuoden aikana he ovat tarmokkaasti edistäneet nuorten eli Lähiöprinsessojen omaa graffitialoitetta Project XXX, kasvattaneet sen koko viraston laajaksi yhteistyöksi ja silti onnistuneet säilyttämään koko toiminnan ajan omistajuuden nuorilla itsellään. Tiimin ansioksi voidaan lukea myös hieno yhteistyö koulun kanssa Ruudin ydinryhmän ehdokkaiden hankinnassa. Alueelta oli useita ehdokkaita, tiimi kannusti oman alueensa nuoria aina vaalivalvojaisiin asti, useita tuli valituksi ja tiimi huolehti kaikki ehdokkaat kotiin.

On syytä mainita, että tiimi toimii Helsingin vähävaraisimmassa kaupunginosassa ja että alueen äänestysprosentti viime kunnallisvaaleissa oli koko kaupungin matalin: 36,8.

Nuorisoasiainkeskus palkitsee Vuoden nuorisotyöteosta Kirsti Kallansalon, Heidi Santamäen, Miikka Niemelän, Sirpa Savorannan ja Terttu Flodin eli Jakomäen nuorisotalon tiimin.