Vastaväite: Helsingissä hyvä nuorisotoiminta saa aina tukea

(Vastaus Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen. Suppeampi versio vastaväitteestä julkaistu Helsingin Sanomissa 2.8.2013)

Helsingin Sanomien pääkirjoitus  (31.7.2013) antoi väärän kuvan nuorisojärjestöjen avustuksista Helsingissä. Toisin kuin kirjoitus väitti, puoluekentän ulkopuoliset järjestöt eivät ole jääneet ilman tukea. Tänä vuonna avustuksia on hakenut 179 järjestöä. Seitsemän ei ole saanut tukea. Syynä on ollut aina, että toiminta ei täytä avustusehtoja.  Kielteisen päätöksen syyt ovat olleet:

  • jäsenten ikäjakauma ei täytä avustusehtoja
  • toimintaa tukee jo toinen Helsingin kaupungin virasto
  • toiminta ei ole nuorisotoimintaa
  • kyseessä on opiskelijajärjestö
  • kyseessä ei ole nuorisoyhdistys

Sama sanottuna toisin päin: jokainen hakuehdot täyttävä hakija on saanut avustusta toimintaansa. Nuorisoasiainkeskus haluaa, että yhä laajempi joukko hyötyisi avustuksista. Siksi kansalaistoiminnan toimisto kouluttaa jatkuvasti uusia ja nykyisiä järjestöjä hyödyntämään tiloja, varusteita, eri avustuslajeja ja muita nuorisoasiainkeskuksen palveluita.

Kirjoituksessa kritisoitiin myös palkkaustukien osuutta. Palkkausavustuksen osuus koko 1 365 000 euron avustussummasta on 49 prosenttia, ei kirjoituksen väittämä yli puolet. Kirjoituksessa todetaan, että toiminta-, leiri- ja projektiavustukset kertovat toiminnasta paremmin kuin palkkaustarve. Tässä tapahtuu virhepäätelmä. Juuri toiminnan laajuus on ehto palkkausavustukselle. Tukia myönnetään, jotta esimerkiksi partiopiiri voi tukea lippukuntien tuhansia vapaaehtoisia. Palkkausavustuksissa avustusehdot ovat tiukimmat. Vuonna 2013 kaksi kolmesta hakijasta täytti hakuehdot. Hylkäysperuste on ollut, että toiminta ei ole ollut riittävän laajaa.

Kirjoituksessa myös väitettiin puoluepoliittisten järjestöjen osallistuvan valmisteluun. Näin ei ole. Avustusten valmistelu tehdään virkavastuulla eivätkä puoluepoliittiset järjestöt osallistu siihen. Päätökset tekee poliitikoista koostuva, helsinkiläisten valitseman kaupunginvaltuuston nimittämä toimielin – kuten muussakin kaupungin varojen käytössä. Vuosina 2009–2013 nuorisolautakunta ei ole muuttanut yhtäkään avustussummaa. Viiden viime vuoden noin 1000 päätöksestä on tehty viisi valitusta, jotka katsottiin aiheettomiksi.

Kaikki päätökset ja koosteet sekä avustusten hakemisen ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.

Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja
Helsingin kaupunki