Miten nuorten kokemukset muuttuvat politiikan asialistaksi?

Pidin tänään SOSTE ry:n Sosiaali- ja terveysturvan päivillä esitelmän helsinkiläisten nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmästä. Perusviestini esitelmässä oli, että lähestymällä nuoria ryhmien kautta saamme mukaan myös ne, joita yksilökeskeinen oikeusnäkökulma ei tavoita ja että meidän tulee juuri eriarvoistumisen vuoksi rajusti monipuolistaa osallistumisen toimintavalikoimaa. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä sanoi oikein, että osallistumisen vahvistaminen on aina kytkettävä eriarvoistumisen torjumiseen.

En väitä, että osallistuva ja suora demokratia voisi korvata edustuksellisuuden. Sitä ajaa tuskin kukaan. Mutta erityisesti aikuiseksi kasvamisen näkökulmasta olisi olennaista, että nuori ymmärtää, että on muitakin tapoja olla poliittinen kuin äänestäminen, edustaminen ja valitseminen.

Katso esitys: