Miksi?

Nuorisoasiainkeskus tarkistaa suuntaansa vuonna 2014. Joulukuussa nuorisolautakunta päättää siitä, mikä on lupauksemme Helsingille ja helsinkiläisille nuorille. Viime viikolla viitisenkymmentä nuorisoasiainkeskuksen työntekijää keskusteli ammattiylpeydestä. Kysyin heiltä kaksi vaikeaa kysymystä. Tämä lista saa minut joka kerta liikuttumaan. On etuoikeus tehdä töitä sellaisen porukan kanssa, jolle työ on tärkeää.

KAKSI VAIKEAA KYSYMYSTÄ:

Minulle on ammattilaisena tärkeää, että…

– kehityn.

– kuvataidetoiminnot jatkuvat.

– erityisosaamista tuetaan edelleenkin viraston tasolla ja liikuntatoimea laajennetaan.

– työn jatkuva kehittäminen työn ja viraston tasolla, varsinkin itselle.

– saan tehdä sitä mitä parhaiten osaan.

– saan käyttää luovuutta työssäni.

– voin olla mahdollisimman paljon tekemissä eri toimijoiden kanssa.

– tulen kuulluksi ja olen osa toimivaa kokonaisuutta.

– säilytän motivaationi työni tekemisessä, että olen osa hyvää ja toimvaa työtiimiä ja voin kehittää jatkuvasti itseäni.

– voin vaikuttaa omaan työhöni

– työskennellä koulutettujen ammattilaisten kanssa.

– vaikuttamaan ja verkostoitumaan.

– saan tehdä töitä nuorten kanssa.

– kaikenlaisilla nuorilla on mahdollisuus osallistua.

– nuoret pystyvät vaikuttamaan paremmin.

– saan olla nuoriso-ohjaaja nuorten parissa hyvässä virastossa.

– pystyn auttamaan nuoria löytämään oman taitonsa tässä yhteiskunnassa.

– alueellinen ja muu eriarvoisuus vähenee ja yhdenvertaisuus toteutuu.

– ensi vuoden alussa kaikilla on uusi yhteinen yhdessä sovittu tavoite.

– kuntalaiset, kaupunkilaiset, nuoret ovat lopulta meidän työnantajia.

– mahdollisuus katsoa ja nähdä pidemmälle tulevaisuuteen.

– koen työni haastavaksi ja mielekkääksi.

– kehittyä työssäni ja ihmisenä. Olen motivoitunut tekemään nuorisotyötä.

– asiakkaat ovat tyytyväisiä.

– työn tavoitteet on jaettu maailman ja kaupungin muuttuessa ympärillä.

– saan tehdä monipuolista, haastavaa ja merkityksellistä työtä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

– toiminta on monipuolista nuorten tarpeet huomioiden.

– nuoria kuunnellaan aina.

– nuoret saavat toteutettua sellaisia asioita, jotka ovat heille tärkeitä ja parantavat heidän hyvinvointiaan.

– jokainen nuori huomioidaan.

– voimavarat säilyvät mukaan lukien tilat ja henkilöstö.

– toimimme yhdessä muiden virastojen kanssa.

– Nuorisoasiainkeskuksessa osaaminen säilyy ja kehittyy.

– nuorten asiat ovat oikeasti päättäjien pöydissä esillä.

– luottamuksellinen ja hyvintoimiva suhde lähimpiin työtovereihin ja esimieheen.

– nuorten palvelut Helsingissä säilyvät.

– pääsen kehittämään omaa työtäni ja kokeilla erilaisia toimintamalleja.

– on oman alan töitä.

– resurssit pitävät osaamisen ja motivaation hyvällä tasolla.

– duunarina on tärkeää, että erityisosaaminen huomioidaan. Ja nyt alkanut hyvä flow näkyy myös duunissa.

– kokeilemaan eri asioita ja kehittämään itseäni.

– mielekäs ja haastava vakityö nuorten parissa.

– virastojen sisäinen yhteistyö vahvistuu. Myös ohjaajat mukaan tällaiseen työhön.

– hyvät kohtaamiset luovien ja kansainvälisten ja integroitujen proggisten ja ryhmien parissa. Lisäksi hyvä iloine ja välittävä työyhteisö ja erityisesti lähityökaverit.

– saan nuoret innostumaan liikunnasta ja luonnosta.

– putiikkina olemme kaupunkilaisille taho, joka luo hyvää yhdessä heidän kanssaan.

– meidän kaikkien tekemää työtä arvostetaan oikeana työnä.

– avoin ja erilaisia näkemyksiä kunnioittava työkulttuuri.

– tehdään rohkeaa, omaperäistä, laadukasta ja kiinnostavaa viestintää.

– Helsinki on hyvä paikka olla nuori

Minulle olisi tärkeää oppia…

uudistumaan.

– uusia menetelmiä.

– puhumaan somaliaa, arabiaa ja venäjää, alkeet.

– sietämään epävarmuutta.

– sietämään.

– jakamaan vastuuta.

– lisää, näkemään ja kuulemaan mitä ajassa tapahtuu.

– enemmän somen mahdollisuuksista.

– jatkuvasti mm. nuoruuteen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä.

– sanomaan mitä ajattelen asioista.

– järjestöjen kanssa tehtävästä työstä.

– arvostamaan toistemme tekemää työtä.

– olemaan enemmän hiljaa ja keskittymään hetkeen.

– nivomaan asioita isommiksi kokonaisuuksiksi ja hyvien käytäntöjen levittämistä.

– positiivisempaa asenneta somea kohtaan.

– muutosten ymmärtämiseen ja sietämiseen.

– kuuntelemaan paremmin.

– lisää kieltä ja kehittää osaamista monipuolisemmaksi.

– kuuntelemista ja odottamista.

– osaisin olla huolehtimatta liikaa asioista.

– toimimaan riittävän rohkeasti, jotta muutos tapahtuu positiiviseen.

– vetämään entistä paremmin keskustelevia ja dialogisia foorumeita.

– uusia asioita, jotka tukevat työn pysymistä haastavana ja mielekkäänä.

– kuuntelemaan itseäni ja muita paremmin. Liittyy myös työhyvinvointiin.

– kärsivällisyyttä.

– keskittyä olennaiseen ja huolehtia tärkeistä asioista.

– tiukkapipoisuudesta eroon ja suhtautua työhön rennosti, sekä pyytämään tarvittaessa apua.

– olemaan entistä parempi työkaveri ja nuoriso-ohjaaja.

– somalian kieltä.

– tekemään yhteistyötä sellaisissa asioissa, joissa kukaan ei tiedä mikä on lopputulos.

– hahmottamaan ja rajaamaan.

– jäämään eläkkeelle tulevaisuudessa.

– vielä lisää toimimaan yhdessä muiden virastojen kanssa ja oppia heidän työstään.

– uutta ja kehittyä.

– venäjää.

– lisää nuorista.

– monipuolista yhteistyötä sekä NK:n sisällä että muiden toimijoiden kanssa.

– puhumaan yhtä rennosti ihmisten edessä kuin normaalisti.

– pysymään ajan hermolla ilman että tukeutuu liikaa vanhoihin toimintatapoihin.

– pysymään muutoksissa mukana niin duunissa kuin siviilielämäsäsä.

– tyttötyötä.

– ensi vuonna jotain uutta projektia tai pilottia. Olla sellaisessa mukana.

– somen käyttäminen ja mahdollisuudet.

– ilmaisemaan vielä paremmin välittämistäni, näkemyksiäni ja ideoitani.

– lisää ja kehittyä ammatillisesti.

– innostamisesta ja läsnäolosta.

– kysymään oikeita kysymyksiä.

– lisää nuoriasiainkeskuksen arjesta.

– syvemmin ja lisää nuorisotyön eri muodoista.

– malttia