Kirjoitukset kuukaudelta: huhtikuu 2014

Korvien kertomaa

Nuorisoasiainkeskuksen (NK:n)  työntekijöiden ketteryys ilmenee herkässä kyvyssä kuunnella ja ymmärtää nuoria. Monet kokemukset työn onnistumisesta nousivat siitä, että nuorille tarjoutui mahdollisuus tunnistaa omia toiveitaan ja päästä kokeilemaan niiden toteuttamista käytännössä. Näin sanovat henkilökunnan keskustelua 31.3. kuunnelleet Helsingin Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja ja etsivän Vamos-työn pomo Ulla Nord ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori, filosofi Marja Liisa Kakkuri-Knuuttila. Mitä Merkityksellisyys-henkilöstöfoorumin […]

Lue lisää

Kaaoksesta aktiiviseen kuunteluun

Miten avoimen nuorisotalotyön arvoa ja ymmärrystä voitaisiin nostaa? Onko ´notkea toiminta´se tapa, jolla nuorisotyötä jatkossa kuvataan. Muun muassa tällaisia ajatuksia nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistusfoorumi herätti Hyvinkään va. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjosessa, joka oli mukana ammattiylpeys-foorumissa ulkopuolisena kuuntelijana. Lähtökohta: Helsingin nuorisoasiainkeskuksen henkilöstöfoorumi tilaisuus, johon kokoontui noin 60 Helsingin nuorisoasiainkeskuksen työntekijää jonka teemalla ”Ammattiylpeys. Paikalla oli NK:n  työntekijöitä  […]

Lue lisää

Nuorisotyön kolme puhetapaa

Ajatushautomo Demos Helsingin tutkija Juha Leppänen kuunteli iltapäivän nuorisoasiainkeskuksen työntekijöiden puhetta ammatillisuudesta. Juha tunnisti kolme puhetapaa. “Ajatelkaa. Joskus nuorisotyön tekeminen oli käytännössä katsoen raittiusneuvontaa. Nyt meillä lähdetään ihmisestä ja pyritään ymmärtämään mitä tarpeita nuorella on.” Joulun alla vierailin Kööpenhaminassa kolmen tanskalaisen ministeriön yhteisesti perustamassa Mindlabissa. Mindlab on palvelumuotoilutoimisto valtion sisällä. Sen tarkoitus on tuoda julkinen […]

Lue lisää