Nuorisotyön kolme puhetapaa

Ajatushautomo Demos Helsingin tutkija Juha Leppänen kuunteli iltapäivän nuorisoasiainkeskuksen työntekijöiden puhetta ammatillisuudesta. Juha tunnisti kolme puhetapaa.

juhaleppänen“Ajatelkaa. Joskus nuorisotyön tekeminen oli käytännössä katsoen raittiusneuvontaa. Nyt meillä lähdetään ihmisestä ja pyritään ymmärtämään mitä tarpeita nuorella on.”

Joulun alla vierailin Kööpenhaminassa kolmen tanskalaisen ministeriön yhteisesti perustamassa Mindlabissa. Mindlab on palvelumuotoilutoimisto valtion sisällä. Sen tarkoitus on tuoda julkinen sektori lähemmäs ihmistä – auttaa ministeriöitä palvelemaan paremmin kansalaista.

Onnistuakseen kansalaisen palvelemisessa julkisen sektorin työntekijöiden täytyy oppia ihmislähtöisyyttä, halua kohdata asiakas, kykyä kuunnella, empatiaa ja riittävää laaja-alaisuutta. Tämä auttaa ymmärtämään eri taustoista tulevia ihmisiä. Nämä ovat asioita, joita olen kuullut vaadittavan myös suomalaisissa virastoissa ja ministeriöissä.

Kolme kuukautta myöhemmin saavuin nuorisoasiainkeskuksen henkilöstöfoorumiin ja kuulin samoja asioita mainittavan. Tällä kertaa ne eivät kuitenkaan olleet vaatimuksia, vaan osaamisia. Nuorisoasiainkeskuksen työntekijät listasivat osaamisikseen sellaisia taitoja, jotka ymmärrykseni mukaan on aiemmin nähty julkisen sektorin tulevaisuuden osaamisvaatimuksina. Kun lähdin henkilöstöfoorumista, olo oli onnellinen: sain kurkistaa suomalaisen hyvän yhteiskunnan rakentamisen tulevaisuuteen. Nämä ovat taitoja, jotka vuosien kuluessa jalkautuvat myös muihin virastoihin.

Ihmisestä lähtevää yhteiskunnallista osaamista

Opin, että nuorisotyö keskittyy aina ihmiseen, nuoreen. Nuoria on monenlaisia, eikä ole yhtä kaavaa, jonka avulla nuorta voi tukea. Siksi laaja-alainen osaaminen on tärkeää. Näin erilaisissa tilanteissa työntekijä ymmärtää nuorta ja osaa toimia oikein. Nuorisotyöntekijälle katalonialaisen jalkapalloseuran sielunliikkeiden ymmärtäminen on yhtä tärkeää kuin uusimman Mustan Barbaarin musiikkivideon julkaisupäivän tietäminen.

“En kerro nuorille mitä pitää tehdä, vaan annan nuorten havainnoida ja jos tulee kysymyksiä, yritän tulkita mahdollisimman hyvin mistä on kyse.”

Nuorisoasiainkeskuksen työntekijät ovat ylpeitä osaamisestaan. He tietävät, että kyky ymmärtää nuoria, yhdessä tekeminen, kuunteleminen ja osallistumisen salliminen ovat edellytyksiä onnistuneille tilanteille ja hyville kokemuksille. Nuorisotyössä nuori on toimija – nuorisotyöntekijän rooli on auttaa ja tukea.

Mietin keskustelua kuunnellessani, että ne asiat, joista nuorisoasiainkeskuksen työntekijät puhuvat taitoinaan ovat sellaisia, joiden avulla koko yhteiskunta menee harppauksen eteenpäin. Ne ovat yhteiskunnallisen osaamisen ydintä ja edellytyksiä sille, että voimme myös jatkossa elää tasavertaisessa ja vahvan luottamuksen Suomessa, jossa mahdollisuuksien ovet ovat auki kaikille. Nuorisotyö on vastuutyötä ja sen onnistumiset koko yhteiskunnan onnistumisia.

Ylpeyttä työstä ja työpaikasta

“Ärsytti suunnattomasti, että piti nimetä vain yksi asia [josta olen ylpeä]. Meillä on todella paljon ylpeydenaiheita!”

Omasta työstä ollaan hyvin ylpeitä. Ymmärretään, että mahdollisuus toimia nuorten kanssa on ainutlaatuinen ja hieno. Työtä tehdään nuorille, ollaan nuoria varten. Joskus jopa hyvinkin rajatun alueen sisällä.

Hyvä paikallistuntemus oli asia, joka korostui henkilöstöfoorumissa useaan otteeseen. Hyvä ja vahva nuorisotyön osaaminen ei ole pelkästään menetelmiä, joiden avulla nuorten kanssa ollaan, vaan esimerkiksi hyvinkin tarkkaa ymmärrystä niistä alueista, joista nuoret tulevat. Näin työntekijä tietää paremmin miksi nuori tekee joitain asioita tai mistä nuori on kiinnostunut. Tällainen paikallisosaaminen auttaa varmasti vahvistamaan luottamusta ja vilpittömyyden kokemusta.

“Olemme rohkea, nopea ja innovatiivinen virasto, jossa ymmärretään myös perinteitä.”

Työn lisäksi nuorisotoimessa ollaan ylpeitä myös työpaikasta. Nuorisoasiainkeskus ei siiloudu tai sorru hallinnolliseen jäykkyyteen. Pikemminkin kuulosti siltä, että nuorisoasiainkeskusta haluttiin kuvata nyt jo muotisanaksi nousseella ketteryydellä – ollaan valmiita muodostamaan nopeita ja kevyitä kumppanuuksia uusien yhteistyötahojen kanssa. Uusi johtaja on tuonut lisää virtaa jo valmiiseen tekemisen meininkiin.

Kolmenlaisia puhetapoja

Kuunnellessani iltapäivän keskustelua, kuulin ainakin kolme erilaista tapaa puhua työstä nuorisoasiainkeskuksessa.

Ensimmäinen ja vahvin oli ammatillinen empatia. Nuorisoasiainkeskuksessa työskennellään ihmislähtöisesti ja nuoria varten. Se vaatii ymmärrystä nuorten kokemuksista – empatiaa. Nuoret tunnetaan ja heidän elämäänsä ymmärretään, ja tämä tehdään jatkuvasti näkyväksi. Empatia on sitä, että nuori kohdataan – että tulee lämmin olo, kun saapuu vaikka nuorisotaloon. Empatia ei ole ole pelkästään suoraan sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä taito, vaan myös sitä, että paikoista ja tilanteista tehdään hyviä ja miellyttäviä. Näin kynnys osallistumiseen madaltuu ja kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan.

Toinen tunnistamani tapa oli tulkitsija. Työ nuorisoasiainkeskuksessa on maailman tulkitsemista ja ymmärrettäväksi tekemistä nuorelle. Tämä tarkoittaa, että nuorille ei anneta valmiita vastauksia, vaan autetaan ymmärtämään, miten joku iso asia, vaikkapa ilmastonmuutos, liittyy heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Tulkitsemisen avulla rakennetaan vahvaa ja pysyvää luottamusta, ja vahvistetaan nuoren omaa kykyä toimia ja ratkaista tilanteita.

Viimeisenä mainitsen puhetavan mukana olemisesta, heittäytymisestä. Työtä ei tehdä ulkokehältä, vaan ollaan nuoren elämän ja kokemusten ytimessä. Tämä tarkoittaa rohkeutta lähteä mukaan uusiin asioihin, jotka eivät välttämättä aina ole omimmalla alueella. Nuorten kiinnostuksenkohteet muuttuvat nopeasti – siksi pitää nopeasti oppia ja omaksua uusia asioita.

Toisina korvina oleminen nuorisoasiainkeskuksen ammattiylpeyttä käsittelevässä työpajassa oli henkilökohtaisesti intensiivikurssi nuorisotyöhön. Samalla tilaisuus oli erittäin inspiroiva – tuli olo, että nuorisoasiainkeskuksessa työtä tehdään aidosti nuorta varten. Siitä sietääkin olla ylpeä.