Kivan virasto (1. esitys tehtäväksemme)

Nuorisolautakunta päättää 18.12., mikä on nuorisoasiainkeskuksen tulevaisuuden tehtävä. Esittelimme tänään henkilökunnalle ensimmäisen ehdotuksen: työmme on tehdä Helsingistä ja nuorten elämästä kiva.

13530870585_687d8e9122_k

Kävimme alkuvuoden aikana läpi valtavan määrän tutkimusta ja tilastoja. Haastattelimme 1012 helsinkiläistä nuorta. Näiden tulokset  ohjaavat tulevaisuuden näkyämme. Tarkistamme suuntaamme, koska…

 1. Nuoret viihtyvät kaupunginosissaan ja arvostavat joukkoliikennettä. Viihtymistä vähentävät humalaiset aikuiset. Meidän pitää ymmärtää, miten nuorten alueet rajautuvat. Mikä on lähellä ja mikä kaukana?
 2. Helsingin sisällä eletään erilaisissa ja eriarvoisissa todellisuuksissa. Lähivuosina uusia alueita ja ihmisiä tulee paljon lisää.
 3. Nuorilla on pääosin pehmeät ja sovittelevat arvot. He haluavat reilua yhteiskuntaa kaikille. He tunnistavat kilpailun ja ovat huolissaan tulevaisuudestaan. Heillä on hyvin maltilliset haaveet: että tulisi toimeen. He haluavat tehdä töitä. Monet tekevät jo. Sosiaalinen media on nuorille arkipäivää.
 4. Kavereista riippuu, onko kivaa, mitä ja missä tehdään ja mitä kokeillaan. Tilat ja paikat valitaan tekemisen ja kaverien perusteella.
 5. Kunnan toimintatapa muuttuu. Talous kiristyy. Meidänkin kannattaa tehdä enemmän muiden kanssa ja päästä pois siilomaisesta työstä. Nykyiset ikärajaukset kahlitsevat toimintaa ja sulkevat nuoria ulos.
 6. Koulu tulee muuttumaan. Nuorten viihtyminen ja oppimisen halu pitää saada nousuun. Koulun on avauduttava muulle yhteiskunnalle, mutta se tarvitsee siinä apua.

12833978785_ac06717ca0_b (1)

Vedimme tästä johtopäätöksiä omalle työllemme. Esittelimme tänään ensimmäisen ehdotuksen henkilökunnalle. Vedimme johtopäätöksenä seuraavaa:

 1. Emme jää maahan makaamaan, kun maailma nuorten ympärillä kovenee.
 2. Meidän tehtävämme on tukea nuorten sovittelevuuden arvoja ja raivata tilaa niiden käytölle.
 3. Elämisen arvoinen elämä ei ole vain selviämistä. Elämisen arvoiseen elämään tarvitaan kepeyttä, merkityksellisyyttä ja kuuluvuutta.
 4. Empatia on tulevaisuuden tärkein kansalaistaito. Demokraattinen elämänmuoto edellyttää kykyä empatiaan.14405515855_2e2cdecec1_o

Johtoajatus on seuraava. Olemme onnistuneet työssämme, kun…

Koko Helsinki on nuorille kiva paikka. Kiva on sitä, kun on kavereita, tekemistä ja on muille tärkeä. Kivaa on, kun tulee toisenlaisten kanssa toimeen. Jokainen nuori on Helsingille arvokas.

10817453653_d87f7063ee_b

Virkkeillä tarkoitetaan seuraavaa.

 1. Meidän tehtävämme on muuttaa nuorten elämän olosuhteita. Koko Helsinki ei ole nyt kiva paikka. Helsinki on liian monille pelottava tai lannistava. Helsingin monet paikat eivät ole nuorille miellyttäviä.
 2. Meidän tehtävämme ei ole valita, vaan varmistaa ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta, toiminnan mahdollisuuksia sekä relevanssin kokemusta.
 3. Helsingin toiminta meidän kansanvaltaisena yhteisönämme edellyttää kykyä käyttää samaa tilaa silloinkin, kun meillä on erilaisia arvoja, kokemuksia, tavoitteita ja kykyjä. Toisenlaisuus tarkoittaa jokaista meistä, ei vähemmistöjä. Riippumatta mielipide-eroista jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi kunnioittavasti.
 4. Jokaisella nuorella on lähtökohtaista arvoa. Meillä on velvollisuuksia jokaista nuorta kohtaan. Nuoren arvo ei määrity taustan, valintojen, virheiden, taloudellisen tilanteen tai haaveiden perusteella.

12632377643_f01796de55_k

Tiivistimme ajatuksemme kahdeksaksi periaatteeksi:

 1. Luottaa nuoriin. Nuorilla on vastuurooleja.
  Kaiken lähtökohta on luottamus. Uskallamme antaa avaimet. Nuoret ottavat toiminnassamme vastuuta itsestään, pienemmistään ja Helsingistä.
 2. Vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen.
  Meidän työmme pitää tulevaisuuden ovea auki. Optimismin rakentaminen kuuluu ammattiin.
 3. Tuntee helsinkiläisten nuorten elämän, unelmat ja huolet.
  Tuotamme ymmärrystä nuorten elämästä, jotta Helsingissä voidaan tehdä parempia päätöksiä. Perustamme ratkaisumme tietoon ja ymmärrykseen. Jalkaudumme säännöllisesti tapaamaan ja haastattelemaan nuoria. Kokoamme vuosittain kaikille kuvan siitä, miten nuorilla Helsingissä menee. Osaamme ohjata, vinkata ja auttaa.
 4. Luo muiden kanssa mahdollisuuksia, joilla nuoret muuttavat Helsinkiä kivemmaksi.
  Olemme palvelutehtävässä. Kokoamme mahdollisuuksia. Vinkkaamme eteenpäin. Löydämme nuorten ideoille tukea ja paikkoja. Autamme perheitä ja nuoria itseään löytämään kulttuuriprojektit ja kesälomatekemisen.12834484044_a751981455_b
 5. Vahvistaa kykyä nähdä maailma toisten silmin.
  Altistamme nuoria kaikessa toiminnassa toiseuden kokemukselle. Kasvatamme empatiaan. Teemme töitä kunnioittavan Helsingin eteen. Torjumme homofobiaa ja rasismia.
 6. Toimii pitkäjänteisesti asuinalueilla ja tekee töitä niiden parantamiseksi.
  Kun lupaamme, pidämme sanamme. Kuulemme nuoria aina ennen kuin teemme päätöksiä seuraavan vuoden toiminnasta. Meidän ihmisemme tuntevat alueiden ihmiset ja asiat. Avaamme ovia nuorille muuttaa lähiympäristöään. Toimimme kaikilla Helsingin alueille, mutta uskallamme tehdä alueiden tarpeiden mukaista toimintaa. Kaikki alueet eivät tarvitse samaa.
 7. Tasaa lähtökohtia tekemällä enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän.
  Sanomme ääneen, että jotkut tarvitsevat enemmän saadakseen samat mahdollisuudet. Teemme enemmän siellä, missä on tarvetta. Uskallamme tehdä eri tavoilla eri alueilla. Jotta tämä on tehtävissä, meidän on löydettävä uusia ja tehokkaita tapoja toimia. Kaikilla alueilla ei tulla toimimaan samalla tavalla.
 8. Raivaa tilaa kansalaisten toiminnalle.
  Kansalaisten toiminta tulee ensin. Me täydennämme sitä. Autamme järjestöjä eteenpäin omassa toiminnassa ja Helsingin kaupungin kanssa. Teemme töitä sen eteen, että kaupunkia on helpompi käyttää.

Mitä seuraavaksi?

Tänään työstämme 300 hengen voimin esitystä paremmaksi. Julkaisemme, millaista palautetta saimme.

Syyskuussa viraston esimiehet ja asiantuntijat sekä nuorisolautakunta viilaavat esitystä eteenpäin.

Lokakuussa jokainen työporukka miettii, mitä uusi suunta tarkoittaisi heidän työlleen. RuutiExpossa nuoret kertovat, miltä ehdotus heistä kuulostaa.

Marraskuussa esitystä käsitellään vielä kerran esimiesten kanssa.

Joulukuussa nuorisolautakunta päättää tulevaisuuden suunnasta. Samalla katsotaan, pitääkö rakenteita tarkistaa.

Tammikuussa aloitamme työn kääntämisen tulosten suuntaan.