Mikä muuttuu?

Ensimmäisen ehdotuksen mukaan tulevaisuuden nuorisoasiainkeskus mm. laajentaa osallistuvaa budjetointia, tarjoaa nuorille nopean toiminnan rahaa sekä työskentelee enemmän muiden kanssa samoissa tiimeissä.

image

Viime tiistaina kokosimme nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan työstämään ehdotusta viraston tulevaisuuden tehtäväksi. Esittelimme Suvilahden Kattilahallissa johtoryhmän ensimmäisen ehdotuksen.

Käymme ensi viikon aikana läpi tilaisuudessa saatua palautetta ja julkaisemme palautteen sitten. Jo nyt on kuitenkin tiedossa, että moni kaipasi konkretiaa ehdotettuihin suuntiin ja periaatteisiin. Kysyttiin jopa, muuttuuko mikään. Suurin pelko jopa tuntui olevan, että kaiken tämän pohdinnan jälkeen jatketaan kuten ennenkin. Alla avattuna sitä, millaisia muutoksia johtoryhmän ehdotus tarkoittaisi.

Olemme onnistuneet kun…

Koko Helsinki on on nuorille kiva paikka.
Olosuhteiden muuttaminen kasvaa nuorisoasiainkeskuksen työssä. Parantamalla kasvuympäristöä tehdään työtä kaikkien nuorten hyväksi. Tartumme kaupungin ilmiöihin sen lisäksi, että tuemme yksittäisiä nuoria. Rakennamme kaupunkia, jossa on kiva asua. Kiva Helsinki on sellainen, jossa on innostunut perusvire, jossa voi käyttää omia taitojaan, jossa tapahtuu yllättäviä asioita, jossa kuuluu porukkaan ja jossa haluaa asua myös jatkossa.

Kiva on sitä, kun on kavereita, tekemistä ja on muille tärkeä.
Nuorisoasiainkeskus antaa jatkossakin nuoren päättää itse, mikä on hyvä tapa viettää aikaa tai itselle sopiva harrastus. Siksi tarvitaan laaja kirjo vaihtoehtoja. Nuorisoasiainkeskus pyrkii siihen, että jokainen helsinkiläinen nuori näyttelee merkittävää roolia omassa ja muiden elämässä. Nuoret kertoivat meille haastatteluissa, että kaverit ovat tärkeitä. Kavereiden kanssa kokeillaan uusia asioita ja vietetään aikaa. Jos on kavereita, menee hyvin. Nuorisoasiainkeskus tarjoaa tekemistä kavereiden kanssa. Toiminnassa pääsee käyttämään taitojaan ja saa uusia kavereita. Mietimme nykyistäkin tarkemmin, millaisiin juttuihin olisi helpompi tulla ilmankin kavereita.

Kivaa on, kun tulee toisenlaisten kanssa toimeen.
Todellisessa Helsingissä ihmisillä on erilaisia arvoja, tavoitteita, perinteitä ja tapoja. Jokainen meistä on toisenlainen, jokaisella meistä on oikeus itsemäärittelyyn. Empatia on tulevaisuuden helsinkiläinen kansalaistaito. Empatia on kykyä katsoa asioita toisten näkökulmasta ja löytää yhteisiä ratkaisuja. Empatiaa oppii toimimalla itsestä toisenlaisten kanssa ja kokemalla paljon erilaisia asioita. Teemme töitä yhdenvertaisuuden puolesta ja rasismia sekä homofobiaa vastaan.

Jokainen nuori on Helsingille tärkeä.
Nuorisoasiainkeskus tarjoaa toimintaa kaikille helsinkiläisille nuorille. Se ei tarkoita samaa kaikille. Nuoret ovat tervetulleita toimintaan riippumatta lähtökohdista, asuinalueesta ja elämäntilanteesta. Jotta teemme oikeita asioita, meidän on kuunneltava nuoria ja tehtävä asioita nuorten kanssa. Nuoren ei tarvitse olla kanssamme kaikesta samaa mieltä saadakseen apua ja tukea.

Jatkossa jokainen meistä…

Sana ´jokainen ´ on jo herättänyt keskustelua siitä, että ihmiset eivät tee kaikki samaa työtä. Kyse on enemmänkin siitä, että jokaisella – riippumatta työtehtävästä – on sama tavoite työssään. Nuorisoasiainkeskuksessa työskentely tarkoittaa jatkossa sitä, että jokainen ymmärtää nuorisotyön tavoitteet sekä on ainakin ajoittain tekemisissä nuorten kanssa. Työnantajalla sekä työntekijällä on yhteinen vastuu huolehtia, että näin käy.

Lause korostaa myös jokaisen omaa vastuuta olla tiimipelaaja. Jatkossa rakennamme ehdotuksen mukaan työkulttuuria, jossa asioita tehdään yhdessä, jossa omaan työhön saa ja pitää vaikuttaa, jossa aloitteellisuudesta ja hyvästä yrityksestä palkitaan sekä jossa muiden auttaminen on työn lähtökohta.

1. Luottaa nuoriin. Nuorilla on vastuurooleja.
Uskallamme antaa nuorille avaimet tai tukea. Lähdemme siitä, että nuoret haluavat hyvää. Hyväksymme sen, että joskus asiat menevät pieleen. Varmistamme myös, että nuorilla on Helsingissä oikeuksia ja välineitä viedä myös itse asioitaan eteenpäin. Periaate tarkoittaa, että viemme jo tänä vuonna kaupunginhallitukseen ehdotuksen nuorten aloitteiden käsittelystä Helsingissä sekä käynnistämme nopean toiminnan tuen eli Ruuti-rahan nuorten omille aloitteille. Politiikka – kun se ymmärretään laajasti yhteiskunnan muutokseen pyrkivänä toimintana – kuuluu nuorisotyöhön. Emme pelkää erimielisyyttä.

Lisäksi lisäämme nuorten vertaistoimintaa, jossa nuorten porukat pyörittävät iltoja nuorisotaloilla. Tämä toimii monissa paikoissa jo hyvin ja sen avulla on saatu pidennettyä aukioloja. Lisäämme kesätyöllistämistä.

Vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen.
Puolustamme ja järjestämme kivaa. Teemme asioita rohkeasti ja optimistisesti. Kiva Helsinki on turvallisempi, yllätyksellisempi, rakkaampi, tasavertaisempi ja vauraampi Helsinki.

Nuorisotyö rakentaa aina nuoren omille voimavaroille. Se ei tarkoita, että aina tarvitsee olla vahva. Madallamme kynnystä pyytää apua. Nuorisotyössä oppii uusia taitoja. Järjestämme työelämäkursseja sekä palkkaamme nuoria työkokeiluihin, TET-jaksoille ja kesätöihin. Autamme nuoria löytämään tien ulos vaikeasta tilanteesta.

Tuntee helsinkiläisten nuorten elämän, unelmat ja huolet.
Teemme päätökset yhdistämällä arvopohjan ja tietoperustaisuuden. Keräämme, tuotamme ja jaamme tietoa nuorten elämästä. Tunnemme alueiden suunnitelmat ja huolehdimme, että nuorten mielipiteet otetaan huomioon. Tuottamamme tieto on avoimesti muiden käytettävissä. Vastaamme yhdessä tietokeskuksen kanssa nuorten hyvinvointikertomuksen julkaisemisesta vuosittain. Hyvinvointikertomus tarjoaa helposti ymmärrettävän katsauksen nuorten tilanteeseen Helsingissä sekä joukon toimenpide-ehdotuksia.

Jalkaudumme koko henkilökunnan voimin vuosittain haastattelemaan laajan joukon nuoria.

Uudistamme verkkopalvelumme. Siirrymme virastokeskeisyydestä kuntalaiskeskeisyyteen. Tuomme nettisivuillamme, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja muissa välineissä esiin nuorten tekoja ja näkemyksiä kiinnostavalla tavalla. Viestintä tulee yhä useamman työnkuvaan. Tuomme enemmän toimintaa näkyväksi, koska meillä ei ole mitään hävettävää – päinvastoin.

Luo muiden kanssa mahdollisuuksia, joilla nuoret muuttavat Helsinkiä kivemmaksi.
Teemme asioita enemmän niin, että meidän ihmisemme työskentelevät muiden tiloissa ja muiden kanssa samoissa tiimeissä. Häivytämme omalta osaltamme virastorajoja. Avaamme muiden virastojen kanssa nuorten palvelupisteen Helsingin keskustassa, jolloin nuorten ei tarvitse juosta tiskiltä toiselle. Viemme nuorten Ruuti-aloitteita eteenpäin yhdessä nuorten kanssa. Kokoamme Helsingissä toteutettavan loma- ja harrastustoiminnan helppokäyttöiseksi verkkopalveluksi riippumatta siitä kuka toiminnan järjestää. Autamme kulttuurialan toimijoita tekemään hyviä projekteja nuorille ja nuorten kanssa. Tarjoamme asiantuntemusta, viestintää ja tuotantotukea nuorille suunnattuihin kulttuuriprojekteihin.

Vahvistaa kykyä nähdä maailma toisten silmin.
Altistamme nuoria erilaisuudelle. Tuomme nuoria erilaisista lähtökohdista yhteen. Teemme töitä tasa-arvon puolesta sekä rasismia ja homofobiaa vastaan. Luomme tilaa nuorille tuoda näkemyksensä laajemman yleisön kuultavaksi.

Toimii pitkäjänteisesti asuinalueilla ja tekee töitä niiden parantamiseksi.
Tämä vaatii periaatteista eniten keskustelua esimiestemme ja henkilökuntamme kanssa. Uskomme kuitenkin, että nuorisotyön toteuttamisesta kannattaa päättää mahdollisimman lähellä ihmisiä. Hyvä Helsinki edellyttää hyviä asuinalueita. Nuorisotyön avulla voidaan vahvistaa nuorten ja heidän vanhempiensa viihtyvyyttä kotikulmillaan. Laajennamme osallistuvan budjetoinnin kaikille Helsingin alueille. Teemme tiivistä yhteistyötä alueiden koulujen kanssa. Ennen kuin teemme päätöksiä alueen nuorisotyöstä, kuulemme alueen nuoria. Jaamme keräämäämme tietoa ja kuulemiamme toiveita muille.

Tasaa lähtökohtia tekemällä enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän.
Tämän toteutus vaatii vielä paljon keskustelua. Tämän toteuttaminen oikein on periaatteista ainakin omasta mielestäni kaikkein vaikein, mutta juuri siksi se pitää olla listalla. Lähtökohta on kuitenkin se, että meidänkin on tehtävä työtä eriarvoisuuden torjumiseksi. Tunnustamme, että jotkut tarvitsevat enemmän ollakseen mukana samassa yhteiskunnassa. Teemme erilaisia ja eri hintaisia palveluita eri alueilla.

Raivaa tilaa kansalaisten toiminnalle.
Tilojamme saa pääosin maksutta käyttöön. Nuorisotalot tarjoavat siten kokoontumisen ja yhteisen tekemisen mahdollisuuksia myös muille kuin nuorille. Olemme mukana tekemässä hauskempaa Helsinkiä tapahtumilla yhdessä järjestöjen ja porukoiden kanssa. Tuemme myös jatkossa voimakkaasti helsinkiläisiä nuorisojärjestöjä. Olemme mukana tekemässä Helsinkiä, jota on helpompi käyttää.

Nuorisolautakunta päättää suunnantarkistuksesta kokouksessaan 18.12.2014.