Kunnallisen nuorisotyön tavoite on vapaus toimintaan

Vapaaehtoisen hakeutumisen palveluissa kunnan tehtävä on tukea ja täydentää sitä, mitä kansalaiset omissa yhteenliittymissään tekevät – ei toisinpäin. (Kirjoitus Allianssin Nuorista Suomessa 2014 -julkaisussa)

Kuntien nuorisotyö nähdään usein avoimena nuorisotalotoimintana. Mielikuva hallitsee myös alan sisäistä keskustelua. Rajauksessa kunnallinen nuorisotyö joutuu puolustamaan – tai jopa puolustelemaan – toimintaansa kävijämäärillä.

Talotyö – tai ehkä laajemmin lähialuetyö – on jatkossakin kunnallisen nuorisotyön selkäranka. Nuoret tarvitsevat paikkoja olla ja tehdä, mielellään lähellä kotia. Ruotsissa on saatu todisteita siitä, että antamalla nuorille todellisia vastuurooleja toiminnassa, saadaan myös kävijämäärät kasvuun. Hyviä tuloksia on saatu myös antamalla tiloja järjestöjen ja vapaiden porukoiden käyttöön.

Kuntatyötä on laajennettu viime vuosikymmeninä valtavasti esimerkiksi kulttuurisella työllä. Tämän lisäksi resursseja on laitettava nuorten elinolojen parantamiseen. Tähän tarvitaan toimiva vaikuttamisjärjestelmä, jossa nuorisotyöntekijän roolina on usein tuoda nuoret, virkamiehet ja luottamushenkilöt samaan keskusteluun.

Nuorisotyön päätehtävä on nuorten vapausasteen kasvattaminen. Vapaudella en tarkoita irtonaisuutta, vaan kykyä ja mahdollisuuksia toimia itsen ja muiden hyväksi. Vapauslähtöisessä ajattelussa kansalaisten yhteinen toiminta tulee ennen järjestelmää. Juuri vapaaehtoisen hakeutumisen palveluissa kunnan tehtävä on tukea ja täydentää sitä, mitä kansalaiset omissa yhteenliittymissään tekevät – ei toisinpäin.

Elinolojen parantaminen edellyttää, että lisätään kontakteja niihin nuoriin, jotka eivät nyt osallistu toimintaan. Kunnissa tätä on tehty esimerkiksi koko henkilökunnan jalkautumisella haastattelemaan nuoria kaduilla ja puistoissa, kauppakeskustyöllä, alueellisella jalkautumisella, alueellisen työn osallistuvalla budjetoinnilla, tiedontuotannolla, koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä, kaikille nuorille tarjottavilla kulttuuri- ja kesätyöseteleillä sekä yhteisillä palvelupisteillä.