Kirjoitukset kuukaudelta: marraskuu 2014

Kivan rakentaminen vaatii itsetuntoa

Kivemman Helsingin edellytys on, että ihminen tuntee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi erityisenä. Nuorisoasiainkeskuksen vuoden tekona palkittiin 15.11.2014 pikkujouluissa osallistuvan budjetoinnin kokeilu RuutiBudjetti. (Nuorisotoimenjohtajan puhe 15.11.2014, kulttuuriareena Gloria) Hyvät työkaverit, RuutiExpossa lokakuun lopussa pidettiin nuorisolautakunnan julkinen kokous. Kokouksessa käsiteltiin Ruudin eli nuorten vaikuttamisen tilaa. Kokouksessa eräs Ruudin ydinryhmän jäsen kuvasi sitoutumistaan nuorten vaikuttamiseen sanomalla:”Ei tänne olla […]

Lue lisää

Hyvä kesä, kesätyö

Hyvä työura vaatii, että joskus pääsee alkuun. Nuorisoasiainkeskus palkkasi viime kesänä 253 nuorta kesätöihin. Nyt on hyvä aika miettiä joka työpaikalla, voitaisiinko ensi kesänä ottaa muutama töihin. Helsingin Ruuti-vaikuttamistyössä kesätyöt nousevat esille vuosi vuoden jälkeen. Sama tulos tuli, kun haastattelimme 1012 nuorta eri puolilla Helsinkiä. Nuoret haluavat tehdä töitä. He sanovat työn saamisen olevan todella […]

Lue lisää

Suunnantarkistus: Henkilöstön palaute

Lokakuun aikana jokaisessa nuorisoasiainkeskuksen työyhteisössä käytiin keskustelu nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistuksesta. Johtoryhmä kävi palautteen läpi ja teki muutamia korjauksia. Merkittävin muutos on ympäristökysymysten nostaminen periaatteisiin. On todellinen ilo tehdä töitä sellaisen henkilökunnan kanssa kuin meillä. Ihmiset paneutuvat asioihin ja hakevat ratkaisua. Työyhteisöjen keskusteluihin oli valmistauduttu kunnolla. Jokaisesta työyhteisökeskustelusta on tehty oma muistio sekä asiat on käyty läpi […]

Lue lisää