Suunnantarkistus: Henkilöstön palaute

Lokakuun aikana jokaisessa nuorisoasiainkeskuksen työyhteisössä käytiin keskustelu nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistuksesta. Johtoryhmä kävi palautteen läpi ja teki muutamia korjauksia. Merkittävin muutos on ympäristökysymysten nostaminen periaatteisiin.

On todellinen ilo tehdä töitä sellaisen henkilökunnan kanssa kuin meillä. Ihmiset paneutuvat asioihin ja hakevat ratkaisua. Työyhteisöjen keskusteluihin oli valmistauduttu kunnolla. Jokaisesta työyhteisökeskustelusta on tehty oma muistio sekä asiat on käyty läpi ao. aiheiden mukaisesti systemaattisesti. Johtoryhmä on saanut molemmat koosteet käyttöönsä ja tiivistelmät jaetaan myös nuorisoasiainkeskuksen intranetissä.

Seuraavaksi esitykseen tehdään viimeinen viimeistely sekä toimintatapojen aikataulutus ennen kuin esitys viedään nuorisolautakuntaan 18.12.2014. Tavoitteena, on että lautakunnalle on esitellä selkeä esitys siitä millä tahdilla uusia asioita ajetaan sisään. Toiminnan mittarien tarkastelu tehdään vuoden 2015 kevään aikana.

VISIO
Aihe Henkilöstön pääviestit Vastaus Muutokset esitykseen Linkitys edelliseen tasoon
Koko Helsinki on nuorille kiva paikka. Kiva on sitä, kun on tekemistä, kavereita ja on muille tärkeä. Helsinkiläinen nuori osaa nähdä maailman toisten silmin. Palaute pääosin myönteistä. Ero nykyiseen visioon selkeä. Kiva-sana herättää yhä keskustelua. Osa kokee sanan vaikeaksi selittää, lapselliseksi ja epäammattimaiseksi. “Kaikki ei ole kivaa.” Osaa taas kiva ja selkokielisyys innostaa. Kiva ei tarkoita jatkuvaa hauskanpitoa, vaan mielekkyyttä. Kiva on siten perustarve. Sana ´kiva´ tulee nuorten haastatteluista. Koska kyse on visiosta, kaikille kivaan Helsinkiin pitääkin olla vielä matkaa. Ei muutoksia.Koko Helsinki on nuorille kiva paikka. Kiva on sitä, kun on tekemistä, kavereita ja on muille tärkeä. Helsinkiläinen nuori osaa nähdä maailman toisten silmin.
JATKOSSA NUORISOASIAINKESKUS
Aihe Henkilöstön pääviestit Vastaus Muutokset esitykseen Linkitys edelliseen tasoon
1. Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta. Hienoa, että Ruuti näkyy. Nuorten vaikutusvallan lisääminen koetaan nuorisotyön ytimeksi. Henkilöstö on tästä innostunut. Kysymyksiä herätti, onko tässä kyse vain aktiivisista. Entä jos ei halua tai pysty? Nuorten rooli toiminnassa on nuorisoasiainkeskuksen toiminnan uskottavuuden mittari. Nuorille vallan tarjoaminen tarkoittaa, että tulee myös virheitä. Jatkossa niistä pitää puhua nykyistäkin rohkeammin. Vastuuta pitää antaa nuorille sopivissa paloissa, kunkin kantokyvyn mukaan. On aivan selvää, että monissa toiminnoissa välitön pyrkimys tai osallistumisen edellytys ei voi olla vastuunotto. Sen tulee kuitenkin olla toiminnan tavoite. Ei muutoksia.1. Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta. on muille tärkeä
2. Vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen. Kuulostaa nuorisotyön perustehtävältä. Tämä on helposti hyväksyttävissä. On tärkeää rakentaa luottamusta myös nykyhetkeen. Tähän olisi hienoa tuoda mukaan kestävä kehitys, se ei nyt näy missään. Kyseessä on nuorisotyön perusote ja voimavaralähtöisyys. On tärkeää nostaa ympäristöasiat näkyviin paremmin. Sen pitää näkyä mm. hankinnoissa. Muutos.Vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön tulevaisuuteen. Koko Helsinki, Kiva
3. Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten nuorten elämästä. Hienoa, että työmme merkitys kasvaa. Käytäntö kuitenkin askarruttaa. Kuka kerää tietoa ja minne?
Kuuluuko ohjaajan työhön?
Hyvinvointikertomus on jatkossa yksi NK:n päätuotteista. Sillä tehdään laajempaa edunvalvontaa ja se toimii myös oman toimintamme ohjaajana. Kertomuksessa tutkimustieto yhdistyy arjen tietoon ja havaintoihin. Aluekartoituksilla on tässä iso rooli. Ei muutoksia.Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten nuorten elämästä. Koko Helsinki
4. Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan Helsinkiä. Jeesaamisen ajatus pitäisi voida ulottaa kaikkeen tekemiseen. Juuri tästä on kyse Ruudissa. Pitäisikö muotoilu olla jokin muu kuin ´käyttäminen´? Kumppaneilla on tässä iso rooli. Emmehän ota nyt hoitaaksemme toisten virastojen töitä? Jos nuoria rohkaistaan muuttamaan, meidän pitää virastona uskaltaa seistä rosoisemmankin vaikuttamisen rinnalla. Nuorten palvelupiste tulee olemaan tärkeä pilotti siitä, miten tehdään kaupunkia helpommaksi nuorille. Kaupungin pitää yhä enemmän toimia niin, että se näyttäytyy kuntalaisille yhtenä kaupunkina. Ei muutoksia.Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan Helsinkiä. tekemistä, kiva, Koko Helsinki
5. Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Periaate on tärkeä. Hyvä, että eriarvoisuus sanotaan ääneen. Moni kuitenkin kysyi, että kuka päättää ja millä kriteereillä. Mitä tämä tarkoittaa hyvinvoivien alueiden kannalta? Tärkeää on, että myönteisen erityiskohtelun kriteerit olisivat mahdollisimman hyvin linjassa muiden virastojen kanssa. Valinnat tulee tehdä tietoon perustuen. Päivittäisessä työssä erityiskohtelusta päättää kuitenkin jokainen työntekijä. Hyvä tiedostaa, että myönteistä erityiskohtelua on tehty jo nyt. Valinnat tulevat kuitenkin näkyville selvimmin tulosbudjeteissa. Merkittävä kysymys on siitä, miten kohdennettu nuorisotyö järjestetään. Samalla käytävä keskustelu siitä, mikä on se palvelutaso joka turvataan kaikille nuorille. Kohdentamisessa on otettava huomioon alueiden muut palvelut (kirjasto, järjestöt jne), ei katsottava nuorisoasiainkeskusta eristettynä. Asuinalue ei ole ainoa kriteeri toteuttaa myönteistä erityiskohtelua. Ei muutoksia.Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. osaa nähdä maailman toisten silmin, kiva
6. Parantaa asuinalueita yhdessä muiden kanssa. Huolta herätti, ottaako NK nyt muiden virastojen työt hoidettavakseen. Olisi viisasta myös selventää, keitä nämä muut ovat. Kirjauksessa painottuvat neljä asiaa: alueelliset verkostot, alueen nuoret, alueelliset verkostot, alueen asukkaat ja koulu. Erityisesti koulun kanssa tärkeää olla tiivis keskusteluyhteys ja sovitut käytännöt. Nuorisotyö menee linjauksella hiukan eri suuntaan kuin monet muut kaupungin palvelut joissa painottuu kaupunkitaso ja verkko. Kaupungin yleinen linja on päästä pois siilomaisesta työskentelystä. Ei muutoksia.Parantaa asuinalueita yhdessä muiden kanssa. Koko Helsinki, on muille tärkeä
7. Auttaa kansalaisia tekemään asioita yhdessä. Yhdessä muiden kanssa tekemistä pidettiin hyvänä linjana. Sana kansalainen kuitenkin herätti paljon kommentteja. Sitä kommentoitiin mm. Kekkosen aikaiseksi ilmaisuksi ja hirveäksi. Kommenteissa muistutettiin, että yhdessä tekemiseen tarvitaan lisää osaamista. Olisiko ihminen parempi sana kuin kansalainen? Tai helsinkiläinen? Mutta kansalaisten toiminnan tukeminen on valtuustostrategian mukainen ajatus ja sopii erityisen hyvin nuorisotyön kaltaiseen vapaan hakeutumisen palveluun. Tärkeää pitää mielessä, että kansalaisten ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ei ole vain nuorten kansalaistoiminnan toimiston asia. Muutos:
Auttaa helsinkiläisiä tekemään asioita yhdessä.
Koko Helsinki, on muille tärkeä, kiva
TOIMINTATAVAT
Aihe Henkilöstön pääviestit Vastaus Muutokset esitykseen Linkitys edelliseen tasoon
Nuorten hyvinvointikertomus Pidettiin hyvänä, että työtä tehdään tiedon perusteella. Kysymyksiä herätti kuitenkin, kuka tietoa kerää ja kuka sitä käyttää. Kysyttiin, ovatko aluekartoitukset tai muut nuorten haastattelut aineistoa hyvinvointikertomukseen. Muistutettiin, että hyvinvointikertomuksen onnistuminen edellyttää muiden viraston osallistumista. Tärkeää, että nuoret ovat mukana. Jotta hyvinvointikertomuksesta on hyötyä, sen on yhdistyttävä vuosittaiseen toiminnan suunnitteluun. Hyvinvointikertomus on lähtenyt erinomaisesti käyntiin, siitä suuri kiitos NK:n tiimille, tietokeskukselle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja opetusvirastolle. Alueilla tehtävät aluekartoitukset, Ruuti-työ ja nuorten haastattelut ovat tärkeää aineistoa hyvinvointikertomukseen. Sama koskee osallistuvaa budjetointia (RuutiBudjetti). Koordinaatioon ja tulkintaan tarvitaan koko henkilökunnan lisäksi suunnittelijoita. Hyvinvointikertomus herättää paljon kiinnostusta muualla (muut virastot, media, muut kaupungit). Ei muutoksia.Nuorten hyvinvointikertomus 3, 4, 5, 6
Nuorten palvelupiste Vastaanotto yhteispalvelupisteelle oli hyvin myönteinen. Sitä pidettiin hienona juttuna. Kysymyksiä herätti, miten ohjaajat voivat hyödyntää palvelupistettä omassa työssään nuorten kanssa. Kysyttiin myös, palataanko nyt vanhoihin toimintamalleihin (Kompassi ja Dooris). Kyseessä on uudenlainen toimintamalli, jota tehdään tiiviisti muiden virastojen kanssa. Malli kehitetään muiden virastojen kansa. Ohjaajat voivat tulla palvelupisteeseen nuorten kanssa tai ottaa sinne yhteyttä verkon kautta. Ei muutoksia.Nuorten palvelupiste 2, 3, 4, 5
Digitaalisuus Digitaalisuus herätti kahdenlaista palautetta. Toisten mielestä digitaalisuuden näkeminen lähinnä viestintänä on liian kapea näkökulma. On tärkeää, että mukana pidetään mm. pelaaminen ja nuorisotyö digitaalisissa ympäristöissä. Toinen palaute liittyi omaan osaamiseen. Moni sanoi, että ei osaa toimia digitaalisissa ympäristöissä. Muistutettiin työvälineiden ja koulutuksen tarpeista. Kysyttiin, miksi ei mennä sinne missä nuoret ovat, ovatko ratkaisut tarpeeksi nykyiaikaisia. Onko kaikkien pakko? Digitaalisuus pitää ehdottomasti nähdä laajasti. MunStadiin koottavien palveluiden käyttö ei tarkoita tuloa tietylle nettisivulle. MunStadin sisältöä jaetaan muihin ympäristöihin ja se kokoaa sisältöä muista ympäristöissä. Toiminta edellyttää jatkuvasti päivittyvää ja kiinnostavaa sisältöä. Juuri sisällön vuoksi digitaalisuus tulee nähdä nuorisotyön välineenä. Virasto tulee järjestämään paljon koulutusta aiheesta ja se otetaan huomioon mm. konehankinnoissa. Samaan aikaan digitaalisuudella on vaikutusta jokaisen työhön, se  on jatkossa tärkeä osa nuorisotyön perusosaamista ja sen käyttö ei ole vain valinnan asia. Mutta käyttöä voidaan edellyttää vasta koulutuksen tarjoamisen jälkeen. Ei muutoksia.Digitaalisuus 1, 3, 4, 7
Nuorten kulttuuriprojektien kokoaminen Merkittävin palaute oli, että oma toiminta ei näy. Tarkoittaako se, että siitä luovutaan. Kysyttiin myös, mitä tapahtuu nuorten omaehtoiselle tekemiselle jos mennään taiteilijan ehdoilla. Omaa toimintaa jatketaan ja se lisätään kuvaukseen. Kyse on vähittäisestä muutoksesta kumppanuuksien suuntaan. Nuorisoasiainkeskus ei tee projekteja, joissa nuoret ovat vain väline. Nuorten on voitava vaikuttaa projektien sisältöön ja toteutustapaan. Siksi yhteistyön laajentaminen edellyttää myös kulttuurialan ammattilaisten kouluttamista.
Kulttuurisen nuorisotyön oltava taiteellisesti kunnianhimoista. Hyvä asia on, että meidän asiantuntemuksellemme on valtavasti tilausta.
Ei muutoksia.Nuorten kulttuuriprojektien kokoaminen 1, 2, 4, 6, 7
Lomatoiminnan kokoaminen Ajatusta pidettiin hyvänä, mutta se ei herättänyt runsaasti tunteita. Hyvänä pidettiin, että tilat saadaan tehokkaaseen käyttöön. Viestintään erityisesti koulujen kautta pitää laittaa paukkuja. Tärkeää, että nuoret saavat kesätyömahdollisuuksia. Opetusviraston ja kumppaneiden kanssa sovitaan selvät viestintäkäytännöt. Lomatoiminnassa pitää tarjota nuorille työmahdollisuuksia. Ei muutoksia.Lomatoiminnan kokoaminen 1, 2 ,4, 7
RuutiBudjetti Osallistuvaa budjetointia pidettiin oikeana suuntana. Moni kuitenkin totesi, ettei tiedä asiasta tarpeeksi. Kaivataan opastusta ja osa kokee työotteen vieraaksi. RuutiBudjetissa ollaan päästy hyvään vauhtiin, mutta se vaatii yhä kehittämistä. Toimintaa tullaan kasvattamaan vaiheittain. Tärkeää, että vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä. Onnistuminen edellyttää, että koulujen ja muiden virastojen kanssa sovitaan selvät yhteistyökäytännöt. Ei muutoksia.RuutiBudjetti 1, 2, 4, 6
Yhdyskuntatyö Osalle ajatuksessa on tuttua aiemmilta vuosikymmeniltä. Moni kysyi, mitä yhdyskuntatyöllä tarkoitettiin. Osan mielestä se kuulostaa vankeusrangaistukselta. Onko siis kyse paluusta aikaisempaan työtapaan? Kysyttiin myös, ottaako nuorisoasiainkeskus toisten virastojen tehtävät hoitaakseen. Muistutettiin, että aluetyötä tehdään jo. Yhdyskuntatyön ajatuksessa yhdistyy verkostotyö, liikkuva työote, asukasyhteistyö ja nuorten ryhmien kanssa toiminta. Kyse ei ole vain yhden ihmisen työnkuvasta, vaan alueellisen nuorisotyön ajattelusta uudelleen. Kehittämisessä tutustutaan aiempiin hyviin käytäntöihin. Ei muutoksia.Yhdyskuntatyö 3, 4, 6, 7
Nuorten vastuuroolit Tätä pidettiin parhaana ajatuksena koko suunnantarkistuksessa. Nuorten roolin vahvistaminen on sitä, miksi nuorisotyö on olemassa. Kysyttiin, voitaisiinko sana ´rooli´ vaihtaa sanaan ´tehtävä´. Kyse on Ruuti-toiminnan laajentamisesta eli vaikuttamisen tuomisesta arkeen. Ruotsissa nuorten vastuutehtävien lisääminen on tuonut enemmän kävijöitä ja enemmän tyttöjä avoimeen nuorisotyöhön. Vastuutehtävät tarjoavat mahdollisuuksia vanhemmille nuorille olla mukana. Muutos:
Nuorten vastuutehtävät
1, 2, 4, 5, 7
INNOSTAA/HUOLETTAA
Innostaa Suosituimmat:
Suunnantarkistus yleensä (50)
Uudet asiat ja oppiminen (46)
Nuorten vastuu ja valta (30)
Huolettaa Suosituimmat:
Jaksaminen, resurssit (43)
Toteutus (40)
Kokonaisuus, kovat tavoitteet (23)