Hyvä kesä, kesätyö

Hyvä työura vaatii, että joskus pääsee alkuun. Nuorisoasiainkeskus palkkasi viime kesänä 253 nuorta kesätöihin. Nyt on hyvä aika miettiä joka työpaikalla, voitaisiinko ensi kesänä ottaa muutama töihin.

Helsingin Ruuti-vaikuttamistyössä kesätyöt nousevat esille vuosi vuoden jälkeen. Sama tulos tuli, kun haastattelimme 1012 nuorta eri puolilla Helsinkiä. Nuoret haluavat tehdä töitä. He sanovat työn saamisen olevan todella vaikeaa. Ollaan valmiita tekemään monenlaisia töitä.

En valtavasti huijaa, jos sanon että Helsingin kaupunki palkkaa vuosittain noin 2000–3000 nuorta töihin. Ihan vertailuksi, 800 000 asukkaan Tukholma palkkasi kesällä 2013 lähes 6000 nuorta.

Nuorisoasiainkeskuksen viime kesän kesätyöt

 • 15-20v. kesätyöntekijät 2014: 253 kpl
 • Yleisimmät tehtävät: ohjaustyöt (kerho, harrastus, tapahtuma, leiri), keittiöapu
 • Vieraskielisten osuus: 25 %
 • Tyttöjen osuus: 57 %
 • Nuorten arvio siitä, olivatko työt mielekkäitä: 3,72/4
 • Keskimääräinen palkka: 1000 euroa kuussa
 • Kaupungin keskitettyjen määrärahojen osuus palkoista: 95 000 euroa
 • Nuorisoasiainkeskuksen oma budjettiraha nuorten palkkaamiseen: 220000 euroa

Miksi kesätyöt ovat tärkeitä?

 • koulussa opitun tai muun osaamisen hyödyntäminen
 • työelämän ymmärtäminen
 • päivärytmin oppiminen
 • vuorovaikutus eri-ikäisten kanssa
 • ura- ja koulutushaaveiden selkeyttäminen
 • itsetunto
 • kontaktit uusiin ihmisiin
 • reviirin laajentaminen
 • oma raha

Mihin kesätyöntekijöitä voi käyttää?

 • lomalla olevien työntekijöiden paikkaus
 • palvelun parantaminen
 • kielivalikoiman kasvattaminen
 • nuorten tarpeiden ymmärtäminen
 • sosiaalinen media, valokuvaus
 • järjesteleminen
 • arkistointi
 • siivous
 • uusien asiakasryhmien tavoittaminen