Helsingin nuorisotyön uusi suunta

Vuoden työn jälkeen Helsingin nuorisoasiainkeskuksella on uusi suunta. Seuraavan vuoden aikana käännämme organisaation uuden suunnan mukaiseksi. Mitä uudet valinnat tarkoittavat?

Pelitalo. (Kuva: Maarit Hohteri /Nuorisoasiainkeskus)

Suunnantarkistusesitystä ohjaavat seuraavat ajatukset:

  1. Alueellisuus: Nuorisotyön perustaso jatkossa on asuinalue. Nuorisotyö on mukana parantamassa nuorten kiinnitteisyyttä Helsinkiin. Avoin nuorisotalotyö on yksi alueellisen työn keino muiden joukossa. Kulttuurisella nuorisotyöllä on suuri mahdollisuus olla mukana jättämässä nuorten kädenjälkeä asuinalueisiin. Alueellisten tarpeiden tunnistamisessa kuullaan nuoria laajasti. Alueiden palveluiden toteutustavoissa on suuria eroja. Malli rakennetaan vuoden 2015 aikana.
  2. Nuorten valta ja vastuu: Nuorilla tulee olla sananvaltaa kaikessa nuorisotyössä. Nuorten sananvaltaa kasvattaa toivottavasti vuonna 2015 hyväksyttävä nuorten aloitteiden käsittely vuosittain kaupunginvaltuustossa. Nuorisoasiainkeskus tarjoaa keinoja myös nuorten omaehtoiseen tekemiseen. Nuorisoasiainkeskus auttaa nuoria avaamaan vallan kabinettien ovia, jotta Helsinki muuttuu enemmän nuorten toiveiden mukaiseksi. Työharjoittelumahdollisuuksia ja kesätöitä lisäämällä nuorisoasiainkeskus voi vahvistaa nuorten käsitystä omista kyvyistään sekä ymmärrystä yhteiskunnasta.
  3. Yhteispalvelut: Kantakaupungissa nuorisoasiainkeskus lisää yhteistyötä muiden kaupungin hallintokuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhä merkittävämpi osuus toiminnasta toteutetaan yhteisissä tiloissa. Erityisesti yhteistyön lisääminen näkyy kulttuurisessa nuorisotyössä. Keväällä 2015 avattava nuorten palvelupiste on esimerkki uudenlaisesta yhteistyön tavasta, jossa nuori aikuinen saa kaikki palvelut samasta paikasta.
  4. Eriarvoisuuden torjuminen: Nuorisotyö on jatkossakin universaali, siis kaikille nuorille suunnattu, työmuoto. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki tarvitsevat saman verran. Nuorisotyölla on uskomaton mahdollisuus olla torjumassa eriarvoisuutta luomalla yhteisiä kokemuksia tavoilla, jotka eivät kasvata häpeää. Nuorisotyössä eriarvoisuuden torjuminen ei liity vain heikkoihin. Nuorisotyö onnistuessaan avartaa kaikkien näkökulmaa erilaisista lähtökohdista. Nuorisotyössä yhdistyvät myönteinen yhdenvertaisuus ja radikaali taistelu köyhyyttä, homofobiaa ja rasismia vastaan.
  5. Tietoperustaisuus: Helsingin kokoisessa kaupungissa nuorisotyön suunnittelu edellyttää ajankohtaista ja monipuolista tietoperustaa. Nuorisoasiainkeskus käyttää ja tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi.Alla kuvilla selitettynä visio- ja missiokirjausten sisältö.

Visio eli mitä tavoittelemme
Dia16

 

 

Dia17

 

Dia18

 

Missio eli millä periaatteille menemme tuota tavoitetta kohti.

Dia19

 

Dia20

 

 

 

Dia21

 

Dia22

 

Dia23

 

Dia24

 

Dia25