5+5 vinkkiä työnhakijalle ja rekrytoijalle

Alla viisi vinkkiä asiantuntijatehtäviin pyrkiville ja rekrytoiville.

Viime kuukausina olen lukenut läpi yli 350 työhakemusta ja viettänyt noin viikon työaikaa tekemällä työhaastatteluja. Alla muutama ajatus siitä, miten sekä hakija että haastateltavat pystyvät parantamaan mahdollisuuksiaan saada toivottu tulos.

Työnhakijalle
1. Kirjoita rekrytoijan näkökulmasta. Yritä asettua rekrytoijan asemaan. Mitä hän tavoittelee ja miten sinä ja taitosi auttavat häntä saavuttamaan nuo asiat? Hakemuksista näkee heti, onko motivaatiokirje kaikille työnantajille lähetettävä perusviesti vai onko hakija perehtynyt kyseiseen tehtävään. Kovin monet hakemukset on kirjoitettu puhtaasti hakijan näkökulmasta. Suuri osa rekrytoijista haluaa ihmisten haluavan tulla palvelukseen muistakin syistä kuin vaihtelun tai uusien haasteiden hakemisen vuoksi. Kiinnitä huomiota myös virkkeisiisi. Jos kaikki virkkeesi alkavat minämuotoisesti, kannattaa ottaa vielä lisäkirjoituskierros. Älä liioittele, siitä jää viimeistään haastattelussa kiinni.

2. Jätä muistijälki. Mieti, miten paljon hakemuksia lukenut ihminen selittäisi jollekin, mikä sinun hakemuksestasi teki kiinnostavan. Tarjoa joku koukku, johon voi tarttua. Kerro joku tarina, viittaa johonkin selkeään saavutukseen. Tarjoa jotain, josta hakijalle tulee halu oppia lisää. Huumori ei yleensä ole viisain ajatus hakemuksissa.

 

3. Vastaa kysymykseen. Haastattelutilanne on kaikille jännittävä. Parhaimmillekin käy niin, että päässä surraa ja kysymys menee ohi. On parempi tarkistaa kysymys kuin soperrella pari minuuttia sekavia. Jos vastaaminen edellyttää kielen vaihtamista esimerkiksi ruotsiin ja englantiin, on yleensä viisasta ottaa pari sekuntia aivojen uudelleenkalibrointiin. Se tauko tuntuu itselle pidemmältä kuin muille.

 

4. Liitä aiempia saavutuksia vastauksiin. Kuka tahansa osaa kertoa olevansa joustava, rohkea ja tunnollinen. Hyvä haastateltava osaa antaa esimerkkejä siitä, miten nämä piirteet ovat näkyneet aiemmissa suorituksissa. Esimerkit antavat myös mahdollisuuden avata nykyistä työnkuvaa hakemusta tarkemmin. Tittelit kun nykyisin kertovat kovin vähän. Ainakin asiantuntijatehtäviin rekrytoitaessa hakijan kannattaa osoittaa kykenevänsä tarkastelemaan asioita abstraktilla tasolla, viemään abstrakti konkreettiseksi esimerkillä ja palauttamaan näkökulma yleiseen.

 

5. Valitse suosittelijat, jotka puhuvat totta. Suosittelijoiden valinta kertoo paljon hakijan itsetunnosta. Kokeneet rekrytoijat kuulevat varsin nopeasti, onko suosittelija rehellinen. Parhaat suosittelijat osoittavat empatiaa hakijaa kohtaan, mutta avaavat tämän vahvuuksia ja kehittämiskohteita monipuolisesti. Suosittelijoiden kannattaa olla viimeaikaisia työkavereita tai yhteistyökumppaneita. Fiksua on huolehtia, että suosittelijoissa on myös vastakkaista sukupuolta.

Rekrytoijille
1. Tee video. Nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikkörekrytointien tueksi tehtiin parin minuutin video, jossa rekrytoijana kerroin lyhyesti mitä haemme. Lähes jokainen haastateltava mainitsi videosta myönteisenä asiana. Video myös leviää sosiaalisessa mediassa pelkkää ilmoitusta tehokkaammin.

 

2. Teetä soveltava harjoitus. Haastattelutilanne ei anna koko kuvaa hakijan pätevyydestä. Nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikkövalinnoissa haastattelu oli kaksiosainen. Ensimmäisen tunnin ajan hakija perehtyi caseen ja teki sen perusteella viiden minuutin esityksen. Case oli rakennettu tietoisesti niin, että luettavaa aineistoa oli paljon ja tehtävänannossa oli monitulkintaisuutta. Harjoitus paransi rekrytoijien valmiutta arvioida hakijoiden paineensietokykyä, prosessiajattelua ja esiintymistaitoa.

 

3. Esittäydy ensin itse. Kokeneellakin hakijalla kädet hikoavat ja pulssi nousee astuttaessa haastattelutilaan. Haastattelu menee kaikkien kannalta paremmin, jos aluksi tarjotaan vesilasi ja rekrytoija puhuu ensin esimerkiksi selittämällä haastattelun rakennetta ja esittäytymällä itse.

 

4.  Testaa tunneälyä. Erityisesti esimiestehtäviin rekrytoitaessa on hyvin tärkeää testata haastateltavan kykyä katsoa omaa toimintaansa kriittisesti. Tässä Harvard Business Review‘n artikkelissa on erinomaisia vinkkejä kysymyksiksi ja vastausten tulkintaan,

 

5. Soita läpi kaikki haastateltavat. Hakijat uhraavat tunteja työnhakuun. Työnhaku on myös tapa rakentaa organisaation brändiä. Vähin, mitä rekrytoija voi tehdä, on soittaa kaikki haastatellut läpi ja kertoa tuloksista puhelimitse. Riippuen hakijan reaktiosta voi arvioida, pitääkö puhelun lyhyenä ja tarjoaa mahdollisuutta käydä palautetta läpi myöhemmin vai tarjoaako palautetta jo ensimmäisessä puhelussa.