Info

Yhteystiedot:

Laitio Tommi
nuorisotoimenjohtaja

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B)

p. (09) 310 89045 / 050 5634 950
tommi.laitio@hel.fi