Arkisto

Korvien kertomaa

Nuorisoasiainkeskuksen (NK:n)  työntekijöiden ketteryys ilmenee herkässä kyvyssä kuunnella ja ymmärtää nuoria. Monet kokemukset työn onnistumisesta nousivat siitä, että nuorille tarjoutui mahdollisuus tunnistaa omia toiveitaan ja päästä kokeilemaan niiden toteuttamista käytännössä. Näin sanovat henkilökunnan keskustelua 31.3. kuunnelleet Helsingin Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja ja etsivän Vamos-työn pomo Ulla Nord ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori, filosofi Marja Liisa Kakkuri-Knuuttila. Mitä Merkityksellisyys-henkilöstöfoorumin […]

Lue lisää